img
img
img
img
img
img
img img img img
img

Foteliki samochodowe przepisy

Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych są jasno opisane w kodeksie o ruchu drogowym. Fakt faktem przepisy te są dosyć skąpe i warto poszerzyć swą wiedzę czytając nasz poradnik.

 

Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.4)), lub pojazdem Policji.

Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
  • przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

 

Brak fotelika, a mandat

Za nieprawidłowo przewożone w samochodzie dziecko (bez fotelika, siedziska) taryfikator przewiduje 150-złotowy mandat i 3 pkt. karne.

Przepisy przepisami, mandat też nie wydaje się być zbyt duży w takim razie po co te foteliki samochodowe i pasy

Jeżeli nadal się zastanawiasz proponuję poświęcić 30 sekund na obejrzenie poniższego materiału: